ثبت نام ورود
مقایسه

لیوان مسی ساده

مشخصات کلی نوع محصول : لیوان - ابعاد : ارتفاع 9 سانتی متر - قطر 7 سانتی متر - وزن : 93 گرم - رنگ داخل : سفید - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : فاقد دسته - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : طراحی خاص

به زودی

مقایسه

لیوان مسی طرح چکش کاری

مشخصات کلی نوع محصول : لیوان - ابعاد : ارتفاع 11 سانتی متر - قطر 7.7 سانتی متر - وزن : 106 گرم - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : دارای یک دسته - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : طراحی خاص

به زودی

مقایسه

سینی مسی مدل مربعی

مشخصات کلی نوع محصول : سینی - ابعاد : 20 سانتی متر - وزن : 338 گرم - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : مسی - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : فاقد دسته - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : مناسب استفاده به عنوان تزیینی و به عنوان سینی پذیرایی

به زودی

مقایسه

سطل زباله و کاور دستمال کاغذی مسی

مشخصات کلی ابعاد : (سطل ، ارتفاع 23.5 سانتی متر - قطر 20 سانتی متر)(کاور دستمال ،24×12.5 سانتی متر) - وزن : 2321 گرم کل دو محصول - پرداخت - رنگ داخل : سفید - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : سطل دارای دسته - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : جنس درجه 1 - ساخت زنجان

به زودی

مقایسه

سطل زباله و کاور دستمال کاغذی مسی طرح هخامنش

مشخصات کلی ابعاد : (سطل ، ارتفاع 24 سانتی متر - قطر 16.5 سانتی متر)(کاور دستمال ، 24.5×13×5 سانتی متر) - وزن : 998 گرم کل دو محصول - پرداخت - رنگ داخل : سفید - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : سطل دارای دسته - قابلیت شست و شو

به زودی

مقایسه

سینی مسی چند ضلعی

مشخصات کلی نوع محصول : سینی - ابعاد : (سایز 1 ، قطر سینی 24 سانتی متر)(سایز 2 ، قطر سینی 26.5 سانتی متر)(سایز 3 ، قطر سینی 29.5 سانتی متر)(سایز 4 ، قطر سینی 31.5 سانتی متر) - وزن : (سایز 1 ، 469 گرم)(سایز 2 ، 534 گرم)(سایز 3 ، 563 گرم)(سایز 4 ، 683 گرم) - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید براق - رنگ بیرون : سفید براق - تعداد و توضیحات دسته : فاقد دسته - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : مناسب برای پذیرایی های رسمی و دارای طراحی زیبا - مناسب برای استفاده به عنوان تزئینی - چکش کاری شده

به زودی

مقایسه

سرویس 4 نفره قابلمه و تابه 6 پارچه مسی

مشخصات کلی نوع محصول : سرویس پخت و پز - ابعاد : (ابعاد قابلمه بزرگ ، قطر 20.5 سانتی متر)(ابعاد قابلمه کوچک ، قطر 18 سانتی متر)(ابعاد تابه ، قطر 21.5 سانتی متر و ارتفاع 6.5 سانتی متر) - وزن : (قابلمه بزرگ ، 1191 گرم)(قابلمه کوچک ، 1086 گرم)(ماهیتابه ، 1268 گرم) - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : دارای دو دسته در طرفین از جنس مس و مقاوم - درپوش - قابلیت شست و شو - قابلیت پخت و پز - سایر توضیحات : مناسب برای پخت انواع غذا و دارای طراحی منحصر به فرد

به زودی

مقایسه

سرویس تابه مسی مدل تیانچه ته گرد ست 3 تایی

مشخصات کلی نوع محصول : سرویس پخت و پز - ابعاد : (سایز بزرگ ،قطر 25 - ارتفاع 9 سانتی متر)(سایز متوسط ،قطر21.5 - ارتفاع 6.5 سانتی متر)(سایز کوچک ،قطر 20 - ارتفاع 6 سانتی متر) - وزن : (سایز بزرگ 1600 گرم)(سایز متوسط 1268 گرم)(سایز کوچک 974 گرم) - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید براق - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : دارای دو دسته در طرفین از جنس مس و مقاوم - دارای یک دسته مسی برای درب محصول - درپوش - قابلیت شست و شو - قابلیت پخت و پز - سایر توضیحات : مناسب برای پخت انواع غذا و دارای طراحی منحصر به فرد

به زودی

مقایسه

قابلمه مسی طرح تیانچه ته گرد

مشخصات کلی نوع محصول : سرویس پخت و پز - ابعاد : (2 نفره ،قطر دهنه 18 سانتی متر)(4 نفره ،قطر دهنه 20.5سانتی متر)(6 نفره ،قطر دهنه 22سانتی متر)(8 نفره ،قطر دهنه 25سانتی متر) - وزن : (2نفره ، 1086 گرم)(4نفره ، 1191 گرم)(6نفره ، 1560 گرم)(8نفره ، 1950 گرم) - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : دارای دو دسته در طرفین از جنس مس و مقاوم - درپوش - قابلیت شست و شو - قابلیت پخت و پز - سایر توضیحات : مناسب برای پخت انواع غذا و دارای طراحی منحصر به فرد

به زودی

مقایسه

سرویس قابلمه 8 پارچه مسی طرح تیانچه ته گرد

مشخصات کلی نوع محصول : سرویس پخت و پز - ابعاد : (2 نفره ،قطر دهنه 18 سانتی متر)(4 نفره ،قطر دهنه 20.5سانتی متر)(6 نفره ،قطر دهنه 22سانتی متر)(8 نفره ،قطر دهنه 25سانتی متر) - وزن : (2نفره ، 1086 گرم)(4نفره ، 1191 گرم)(6نفره ، 1560 گرم)(8نفره ، 1950 گرم) - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : دارای دو دسته در طرفین از جنس مس و مقاوم - درپوش - قابلیت شست و شو - قابلیت پخت و پز - سایر توضیحات : مناسب برای پخت انواع غذا و دارای طراحی منحصر به فرد

به زودی

مقایسه

گز خوری مسی

مشخصات کلی نوع محصول : گزخوری - ابعاد : (سایز بزرگ ،قطر 26- ارتفاع 32 سانتی متر)(سایز متوسط ،قطر 22- ارتفاع 27 سانتی متر)(سایز کوچک ،قطر 20- ارتفاع 26 سانتی متر) - وزن : (سایز بزرگ 2120 گرم)(سایز متوسط 1482 گرم)(سایز کوچک 1140 گرم) - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : دارای دو دسته در طرفین از جنس مس و مقاوم - درپوش - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : مناسب برای پذیرایی های رسمی و دارای طراحی زیبا - مناسب برای استفاده به عنوان تزئینی - چکش کاری شده

به زودی

مقایسه

میوه خوری پایه بلند مسی طرح گرد

مشخصات کلی نوع محصول : میوه خوری - ابعاد : (سایز بزرگ ،قطر 33 - ارتفاع 14 سانتی متر)(سایز متوسط ،قطر 28 - ارتفاع 14 سانتی متر)(سایز کوچک ،قطر 25 - ارتفاع 14 سانتی متر) - وزن : (سایز بزرگ 1778 گرم)(سایز متوسط 1360گرم)(سایز کوچک 1230 گرم) - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید براق - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : دارای دو دسته در دو طرف برا حمل آسان از جنس مس - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : مناسب برای پذیرایی های رسمی و دارای طراحی زیبا - کار دست هنرمندان زنجانی - قلع اندود قسمت داخل

به زودی

مقایسه

سینی پذیرایی مسی مدل مستطیلی

مشخصات کلی نوع محصول : سینی - ابعاد : (سایز بزرگ ،34.5×24 سانتی متر) (سایز کوچک ، 29.8×22سانتی متر) - وزن : (سایز بزرگ ، 767 گرم)(سایز کوچک 540 گرم) - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : مسی - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : فاقد دسته - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : مناسب برای پذیرایی های رسمی و دارای طراحی منحصر به فرد - مناسب برای استفاده به عنوان تزئینی - دارای مواد آنتی اکسید برابی جلوگیری از سیاه شدن بدنه

به زودی

مقایسه

قهوه جوش زغالی مسی

مشخصات کلی نوع محصول : قهوه جوش - ابعاد : ارتفاع محصول 27 سانتی متر - وزن : 575 گرم - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : یک دسته در کنار و دو دسته نسوز در قسمت درب بالایی - درپوش - قابلیت شست و شو - قابلیت پخت و پز - سایر توضیحات : مناسب برای ساخت قهوه به صورت سنتی-مناسب برای استفاده به عنوان تزئینی

به زودی

مقایسه

سینی پذیرایی مسی طرح گرد

مشخصات کلی نوع محصول : سینی - ابعاد : (سایز 1 ، قطر سینی 27.7 سانتی متر)(سایز 2 ، قطر سینی 31 سانتی متر)(سایز 3 ، قطر سینی 33 سانتی متر)(سایز 4 ، قطر سینی 35 سانتی متر)(سایز 5 ، قطر سینی 37 سانتی متر) - وزن : (سایز 1 ، 503 گرم)(سایز 2 ، 578 گرم)(سایز 3 ، 677 گرم)(سایز 4 ، 860 گرم)(سایز 5 ، 989 گرم) - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید و مسی - رنگ بیرون : سفید و مسی - تعداد و توضیحات دسته : فاقد دسته - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : مناسب برای پذیرایی های رسمی و دارای طراحی منحصر به فرد - مناسب برای استفاده به عنوان تزئینی - هنر دست هنرمندان زنجانی-دارای مواد آنتی اکسید در رنگ مسی برای جلوگیری از سیاه شدن ظرف در اثر برخورد با هوا

به زودی

مقایسه

بشقاب پلوخوری مسی ساده

مشخصات کلی نوع محصول : بشقاب پلو خوری - ابعاد : قطر کف 23.5 سانتی متر - وزن : 377 گرم - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید براق - رنگ بیرون : سفید براق - تعداد و توضیحات دسته : فاقد دسته - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : مناسب برای پذیرایی های رسمی و دارای طراحی منحصر به فرد - مناسب برای استفاده به عنوان تزئینی-ساخته شده توسط هنرمندان زنجانی

به زودی

مقایسه

پارچ مسی

مشخصات کلی نوع محصول : پارچ - ابعاد : ارتفاع 17.5 سانتی متر - قطر 11 سانتی متر - وزن : 523 گرم - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : دارای یک دسته در کنار برای حمل پارچ و استفاده مناسب - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : مناسب برای پذیرایی های رسمی و دارای طراحی منحصر به فرد - مناسب برای استفاده به عنوان تزئینی

به زودی

مقایسه

قندان مسی طرح سیب

مشخصات کلی نوع محصول : قندان - ابعاد : ( در رنگ مسی ، ارتفاع 10 سانتی متر - قطر دهنه 9 سانتی متر) ( در رنگ سفید ، ارتفاع 9 سانتی متر - قطر دهنه 8.5 سانتی متر) - وزن : (رنگ مسی ، 205 گرم )(رنگ سفید 186 گرم) - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید - رنگ بیرون : سفید و مسی - تعداد و توضیحات دسته : فاقد دسته - درپوش - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : مناسب استفاده به عنوان تزیینی و به عنوان قندان - کار دست هنرمندان زنجانی

به زودی

مقایسه

دیزی پز مسی

مشخصات کلی نوع محصول : دیزی پز - ابعاد : (سایز بزرگ ،قطر دهنه 14 سانتی متر - ارتفاع 20 سانتی متر) (سایز کوچک ، قطر دهنه 11.5 سانتی متر- ارتفاع 18 سانتی متر) - وزن : (سایز بزرگ 911 گرم)(سایز کوچک 580 گرم) - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : دارای یک عدد دسته ی بزرگ و مقاوم از جنس مس - درپوش - قابلیت شست و شو - قابلیت پخت و پز - سایر توضیحات : مناسب برای پخت و پز انواع دیزی و دارای طراحی برای پخش گرما در کل سطح محصول جهت پخت بهتر غذا

به زودی

مقایسه

شکلات خوری مسی

مشخصات کلی نوع محصول : شکلات خوری - ابعاد : قطر 17 سانتی متر - ارتفاع 20 سانتی متر - وزن : 502 گرم - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید براق - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : فاقد دسته - درپوش - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : دارای درب از جنس مس - مناسب مجالس پذیرایی-هنر دست هنرمندان زنجانی

به زودی

مقایسه

بشقاب خورش خوری مسی طرح دار

مشخصات کلی نوع محصول : بشقاب خورشت خوری - ابعاد : قطر کف .5 سانتی متر - وزن : 378 گرم - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید براق - رنگ بیرون : سفید براق - تعداد و توضیحات دسته : فاقد دسته - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : مناسب برای پذیرایی های رسمی و دارای طراحی منحصر به فرد - مناسب برای استفاده به عنوان تزئینی

به زودی

مقایسه

بشقاب پلو خوری مسی طرح دار

مشخصات کلی نوع محصول : بشقاب پلو خوری - ابعاد : قطر کف 23.5 سانتی متر - وزن : 377 گرم - پرداخت - نوع پرداخت : چکش کاری - رنگ داخل : سفید براق - رنگ بیرون : سفید براق - تعداد و توضیحات دسته : ندارد - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : کاملا ساخته شده از فلز مس و دارای طراحی زیبا - قلع کاری شده در هر دو طرف

به زودی

مقایسه

ظرف میوه خوری مسی

مشخصات کلی نوع محصول : میوه خوری - ابعاد : (سایز بزرگ ،قطر 36.5 سانتی متر - ارتفاع 20 سانتی متر) (سایز کوچک ، قطر 24.5 سانتی متر- ارتفاع 16 سانتی متر) - وزن : (سایز بزرگ ، 1132 گرم)(سایز کوچک 563 گرم) - رنگ داخل : مسی - رنگ بیرون : مسی - تعداد و توضیحات دسته : دارای دو دسته در طرفین از جنس مس و مقاوم - قابلیت شست و شو - سایر توضیحات : مناسب برای پذیرایی های رسمی و دارای طراحی منحصر به فرد

به زودی