ثبت نام ورود
مقایسه

ارده شکری صنعتی 90 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 90 گرم - وزن بسته بندی : 90 گرم - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، شکر، گلوکز، لیتین، مونو گلیسیرید، آب چوبک - در هر 30 گرم : انرژی ۱۷۶ کیلو کالری ، قند ۱۴/۸۴ گرم ، چربی ۱۰/۸۶ گرم ، نمک ۰/۱۱ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

مقایسه

ارده شکری صنعتی 50 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 50 گرم - وزن بسته بندی : 50 گرم - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، شکر، گلوکز، لیتین، مونو گلیسیرید، آب چوبک - در هر 30 گرم : انرژی ۱۷۶ کیلو کالری ، قند ۱۴/۸۴ گرم ، چربی ۱۰/۸۶ گرم ، نمک ۰/۱۱ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

مقایسه

ارده شکری صنعتی 250 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : ۲۵۰ گرم - وزن بسته بندی : ۲۵۰ گرم - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، شکر، گلوکز، لیتین، مونو گلیسیرید، آب چوبک - در هر 30 گرم : انرژی ۱۷۶ کیلو کالری ، قند ۱۴/۸۴ گرم ، چربی ۱۰/۸۶ گرم ، نمک ۰/۱۱ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

مقایسه

ارده شکری صنعتی 1000 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : ۱۰۰۰ گرم - وزن بسته بندی : ۱۰۰۰ گرم - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، شکر، گلوکز، لیتین، مونو گلیسیرید، آب چوبک - در هر 30 گرم : انرژی ۱۷۶ کیلو کالری ، قند ۱۴/۸۴ گرم ، چربی ۱۰/۸۶ گرم ، نمک ۰/۱۱ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

مقایسه

حلوا ارده شکری ممتاز 4000 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 4000 گرم - وزن بسته بندی : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 30*23*7 سانتیمتر - شماره پروانه ساخت : 48/11178 - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، کنجد آسیاب شده، شکر - در هر 30 گرم ، انرژی 142/08 کیلوکالری - قند 11/55 گرم - چربی 10/86 گرم - نمک 0/045 گرم

ناموجود

مقایسه

حلوا ارده شکری ممتاز 800 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 800 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-1 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 142/08 کیلوکالری - قند 11/55 گرم - چربی 10/86 گرم - نمک 0/045 گرم

ناموجود

مقایسه

حلوا ارده شکری ممتاز 500 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 500 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-1 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 142/08 کیلوکالری - قند 11/55 گرم - چربی 10/86 گرم - نمک 0/045 گرم

ناموجود