ثبت نام ورود

ارده شکری صنعتی 90 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 90 گرم - وزن بسته بندی : 90 گرم - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، شکر، گلوکز، لیتین، مونو گلیسیرید، آب چوبک - در هر 30 گرم : انرژی ۱۷۶ کیلو کالری ، قند ۱۴/۸۴ گرم ، چربی ۱۰/۸۶ گرم ، نمک ۰/۱۱ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

ارده شکری صنعتی 50 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 50 گرم - وزن بسته بندی : 50 گرم - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، شکر، گلوکز، لیتین، مونو گلیسیرید، آب چوبک - در هر 30 گرم : انرژی ۱۷۶ کیلو کالری ، قند ۱۴/۸۴ گرم ، چربی ۱۰/۸۶ گرم ، نمک ۰/۱۱ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

ارده شکری صنعتی 250 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : ۲۵۰ گرم - وزن بسته بندی : ۲۵۰ گرم - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، شکر، گلوکز، لیتین، مونو گلیسیرید، آب چوبک - در هر 30 گرم : انرژی ۱۷۶ کیلو کالری ، قند ۱۴/۸۴ گرم ، چربی ۱۰/۸۶ گرم ، نمک ۰/۱۱ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

ارده شکری صنعتی 1000 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : ۱۰۰۰ گرم - وزن بسته بندی : ۱۰۰۰ گرم - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، شکر، گلوکز، لیتین، مونو گلیسیرید، آب چوبک - در هر 30 گرم : انرژی ۱۷۶ کیلو کالری ، قند ۱۴/۸۴ گرم ، چربی ۱۰/۸۶ گرم ، نمک ۰/۱۱ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

حلوا ارده شکری ممتاز 4000 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 4000 گرم - وزن بسته بندی : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 30*23*7 سانتیمتر - شماره پروانه ساخت : 48/11178 - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، کنجد آسیاب شده، شکر - در هر 30 گرم ، انرژی 142/08 کیلوکالری - قند 11/55 گرم - چربی 10/86 گرم - نمک 0/045 گرم

ناموجود

ارده شکلات شیری 4000 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 4000 گرم - وزن بسته بندی : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 30*23*7 سانتیمتر - شماره پروانه ساخت : 48/11232 - سایر توضیحات : ترکیبات : حلوا شکری، شکلات آب شده - در هر 30 گرم انرژی ۱۸۴ کیلو کالری ، قند ۷/۱۳ گرم ، چربی ۱۳/۶۵ گرم ، نمک ۰/۰۶ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

ارده شکلات کاکائویی 4000 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 4000 گرم - وزن بسته بندی : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 30*23*7 سانتیمتر - شماره پروانه ساخت : 48/11232 - سایر توضیحات : ترکیبات : حلوا شکری، کاکائو آب شده - در هر 30 گرم : انرژی ۱۸۴ کیلو کالری ، قند ۷/۱۳ گرم ، چربی ۱۳/۶۵ گرم ، نمک ۰/۰۶ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

حلوا ارده کشی ممتاز 4000 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 4000 گرم - وزن بسته بندی : 4000 گرم - ابعاد بسته : 30*23*7 سانتیمتر - شماره پروانه ساخت : 48/11230 - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، شیره خرما، شکر، گلاب، هل - در هر 30 گرم : انرژی ۱۸۹ کیلو کالری ، قند ۵/۶۵ گرم ، چربی ۱۵/۴۴ گرم ، نمک ۰/۰۳ گرم ، اسیدهای چرب ترانس ۰/۰۱ گرم

ناموجود

حلوا ارده روغنی ممتاز 4000 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 4000 گرم - وزن بسته بندی : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 30*23*7 سانتیمتر - شماره پروانه ساخت : 48/11228 - سایر توضیحات : ترکیبات : ارده، شیره خرما - در هر 30 گرم : انرژی ۱۹۱ کیلو کالری ، قند ۴/۷۹ گرم ، چربی ۱۵/۴۶ گرم ، نمک ۰/۰۴ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

ارده شکلاتی 300 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 300 گرم - وزن بسته بندی : 300 گرم - سایر توضیحات : ترکیبات : حلوا شکری، کاکائو آب شده - در هر 30 گرم : انرژی ۱۸۴ کیلو کالری ، قند ۷/۱۳ گرم ، چربی ۱۳/۶۵ گرم ، نمک ۰/۰۶ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

ارده شکلات شیری 300 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : ۳۰۰ گرم - وزن بسته بندی : 300 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/11232 - سایر توضیحات : ترکیبات : حلوا شکری، شکلات آب شده - در هر 30 گرم انرژی ۱۸۴ کیلو کالری ، قند ۷/۱۳ گرم ، چربی ۱۳/۶۵ گرم ، نمک ۰/۰۶ گرم ، اسیدهای چرب ترانس صفر

ناموجود

روغن ارده کنجد ممتاز یک لیتری سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 1 لیتر - شماره پروانه ساخت : 48/1082-5 - سایر توضیحات : مقدار هر سهم در یک قاشق غذاخوری ( معادل 15 میلی لیتر )، انرژی 899 کیلوکالری - قند 0 گرم - چربی 99/9 گرم - نمک 0/008 گرم

ناموجود

ارده خام ممتاز 1000 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 1000 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-4 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 166/71 کیلوکالری - قند 0 گرم - چربی 13/65 گرم - نمک 0/0525 گرم

ناموجود

ارده خام ممتاز 500 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 500 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-4 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 166/71 کیلوکالری - قند 0 گرم - چربی 13/65 گرم - نمک 0/0525 گرم

ناموجود

حلوا ارده روغنی ممتاز 1000 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 1000 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-3 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 142/08 کیلوکالری - قند 3/96 گرم - چربی 15/78 گرم - نمک 0/495 گرم

ناموجود

حلوا ارده روغنی ممتاز 500 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 500 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-3 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 142/08 کیلوکالری - قند 3/96 گرم - چربی 15/78 گرم - نمک 0/495 گرم

ناموجود

حلوا ارده کشی ممتاز 900 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 900 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-3 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 142/08 کیلوکالری - قند 3/96 گرم - چربی 15/78 گرم - نمک 0/495 گرم

ناموجود

حلوا ارده کشی ممتاز 500 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 500 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-3 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 142/08 کیلوکالری - قند 3/96 گرم - چربی 15/78 گرم - نمک 0/495 گرم

ناموجود

حلوا ارده شکری ممتاز 800 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 800 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-1 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 142/08 کیلوکالری - قند 11/55 گرم - چربی 10/86 گرم - نمک 0/045 گرم

ناموجود

حلوا ارده شکری ممتاز 500 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 500 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-1 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 142/08 کیلوکالری - قند 11/55 گرم - چربی 10/86 گرم - نمک 0/045 گرم

ناموجود

ارده و شیره انگور ممتاز 1000 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 1000 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-2 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 166/71 کیلوکالری - قند 11/85 گرم - چربی 10/11 گرم - نمک 0/054 گرم

ناموجود

ارده و شیره انگور ممتاز 500 گرمی سویدا
soveyda

مشخصات وزن : 500 گرم - شماره پروانه ساخت : 48/1082-2 - سایر توضیحات : در هر 30 گرم ، انرژی 166/71 کیلوکالری - قند 11/85 گرم - چربی 10/11 گرم - نمک 0/054 گرم

ناموجود